Studietoelage

Er hebben meer mensen recht op een studietoelage dan u denkt.
Misschien u ook!

De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een kleuter een schooltoelage krijgt, is de kans groot dat hij later als leerling en student dus ook een toelage zal ontvangen. Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? En als u twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen.

Een toelage aanvragen is nu eenvoudiger. U hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger. 
Ook aanvraag online! Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer of federaal token hebt, kunt u uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. De meeste gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld. We helpen u graag verder indien u dit wenst. 

Aanvragen vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019

Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroeger indienen mag natuurlijk wel.
Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt!

Alle info en documentatie ligt ook ter beschikking op het secretariaat van onze school, online via http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/