Overslaan en naar de inhoud gaan

Kalender

Infoavond schooljaar 2022-2023

Op donderdag 1 september kan u meer info krijgen van de schooldirecteur en van de klastitularis van uw kind. 


Om 18:30 kunnen ouders met kinderen in het lager naar de klas van hun kind. Een leerkracht zal u begeleiden naar de juiste klas.
Ouders met kleuters verwachten wij om 19:15 voor een gezamenlijk moment (samen met ouders met kinderen uit het lager). 
Omstreeks 19:45 kunnen alle ouders met kinderen uit het kleuter naar het infoment van hun klas (kleuter). 

Na het infomoment is er nog de mogelijkheid om een drankje te nuttigen in de grote zaal. 

We eindigen om 21:30. 

Zwemmen L4-L2

Zwemmen L4- L2

Zwemmen L4- L2

Vriendenkring

19:30 Beheerraad Vriendenkring - 20:00 Vriendenkring

Zwemmen L4- L2

Individuele foto's en foto's van broertjes en zusjes

Zwemmen L4- L2

Dag van de leerkracht.

Pedagogische studiedag - geen school voor leerlingen.

Zwemmen L4- L2

Halve dag vrij/namiddag wegens cyclocross.

Zwemmen L4- L2

/

Sporklassen L2

/

Herfstvakantie

Sint-Maartenstoet

Zwemmen L4- L2

Zwemmen L4- L2

Wijnbeurs

/

Sportklassen L4

/

Sportklassen L3

Ijsschaatsen - sportdienst Ardooie

Facultatieve vrije dag - geen school voor leerlingen.

/

Sportklassen L5

/

Sportklassen L6

Ouderkaffee

/

Kerstvakantie

/

Krokusvakantie

Pedagogische studiedag - geen school voor leerlingen.

/

Paasvakantie

Grootouderfeest!

Geen school - dag van de arbeid.

Groot schoolfeest - Fancy Fair!

Heilig Vormsel

Schoolreis kleuter (voorlopig!)

Facultatief vrije dag - geen school voor leerlingen.

Lentefeest

Eerste communie

Pinkstermaandag - geen school.