schoolraad

De schoolraad streeft naar een goede samenwerking tussen de verschillende partners om het ganse schoolgebeuren te ondersteunen.
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De raad heeft echter geen bevoegdheid om individuele dossiers te behandelen. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter:
  • De Heer Patrick Vroman
 • Secretaris:
  • Mevrouw Mieke Huvaere
 • De inrichtende macht:
  • Mevrouw Véronique Buyck
 • De lokale gemeenschap:
  • Mevrouw Lieve De Brabandere
  • De Heer Patrick Vroman
  • De Heer Jan D'Haene
 • De ouders:
  • Mevrouw Annelies Van Laethem
  • Mevrouw Hilde Van Huylenbrouck
  • Mevrouw Griet Spruytte
 • De directeur:
  • De Heer Luc Werbrouck
 • De leerkrachten:
  • Mevrouw Raïn Willaert
  • Mevrouw Mieke Huvaere
  • Mevrouw Githa Deforche