Overslaan en naar de inhoud gaan

Troeven

Zorgzaam

Met het schoolteam hebben we aandacht voor de eigenheid en persoonlijkheid van elk kind met de bedoeling ze maximale ontplooiingskansen te bieden. Iedereen is welkom. We streven naar een werk- en leeromgeving waar iedereen zich goed voelt.
Via differentiatie trachten we op maat van elk kind te werken. We werken bij voorkeur in kleine groepen en hebben aandacht voor de volledige ontwikkeling van het kind.

Vernieuwend

Onze school anticipeert op de veranderingen in de onderwijswereld. De school biedt de nodige middelen en werkvormen aan om zich voor te bereiden op het leven. We spelen in op de leefwereld van het kind en blijven zelf op de hoogte van de pedagogische evoluties.

Gezond

We ontwikkelen op school een gevoel voor gezondheids- en milieubewustzijn: gezonde tussendoortjes en dranken met aandacht voor duurzaamheid.
Geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn belangrijk.
Met een speelplaats (kleuters en lager gescheiden van elkaar), vergroend en uitdagend, bieden wij tevens mogelijkheden om de geest te verruimen en de natuur te ontdekken in een rustige sfeer.

Veilig

In samenwerking met de lokale diensten, zorgen wij voor een veilige schoolomgeving (buiten- en binnen school).
Leerlingen worden gestimuleerd tot veilig gedrag. Een veilig leer- en leefklimaat is belangrijk op onze school. 
Iedereen mag zich innerlijk geborgen voelen.

Warm en Open

Door een rustige, warme en gezellige schoolomgeving maken we een positief klimaat voor de kinderen.
Leerkrachten zijn een aanspreekpunt voor alle kinderen. Eerlijkheid, respect en openheid zijn belangrijke pijlers.
We doen beroep op het engagement van ouders voor schoolse activiteiten. Ouders zijn steeds welkom op onze school.

Waarden en Normen

Op school heerst een rustige werk- en schoolomgeving waarin iedereen een plaatsje krijgt, waarbij respect en beleefdheid centraal staan.
Dit bevordert zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het kind.
Op onze school is er vrijheid van godsdienstkeuze.
Met een vaste structuur, gekaderd in goede afspraken op school- en klasniveau, bieden we duidelijkheid.