inschrijvingen

Lagere schoolkinderen (en leerplichtige kleuters) kunnen elke dag van het schooljaar ingeschreven worden tijdens de schooluren.
Peuters kunnen instappen de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze komen dan vanaf de daaropvolgende instapdatum.

Die instapdata voor peuters voor het schooljaar 2015-2016 zijn :

INSTAPDATUM VOORWAARDE
1 september 2015 geboren zijn ten laatste op 1/03/2013

9 november 2015

geboren zijn ten laatste op 9/05/2013

4 januari 2015

geboren zijn ten laatste op 4/07/2013

1 februari 2016

geboren zijn ten laatste op 1/08/2013

15 februari 2016

geboren zijn ten laatste op 15/08/2013

11 april 2016

geboren zijn ten laatste op 11/10/2013

9 mei 2016

geboren zijn ten laatste op 9/11/2013

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 10/11/2013 en 31/12/2013 en pas instappen op 1 september 2016 kunnen best al inschrijven.

Voor de ouders van de leerlingen en de kleuters die bezoek krijgen van één van onze leerkrachten, is het ook mogelijk op dat moment om het kind in te schrijven. 

De inschrijving zelf gebeurt aan de hand van de SIS-kaart. Dit is een officieel document waarop de naam, de geboortedatum en het rijksregisternummer vermeld staat.
De ouders van het nieuw ingeschreven leerling(en) gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit is ter inzage op onze website. Een papieren exemplaar kan op school bekomen worden.