Clb

CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Wij werken dagelijks samen met het CLB om alle kinderen op onze school de zorg te geven die jouw kind verdient. Als ouder kan je ook terecht bij het CLB met vragen omtrent leren en studeren, studiekeuzes....

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om de gezondheid en het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

www.clbroeselare.be